SZOLGÁLTATÁSOK

Csomagolástechnika

Az a komplex műszaki, technológiai és marketing feladat, aminek alkalmazásával a leggazdaságosabban és a legkisebb környezeti terheléssel lehet kielégíteni egy termék csomagolásával szemben támasztott növekvő logisztikai, kereskedelmi és fogyasztási igényeket.

Gazdaságos csomagolóanyag és eszköz

Azoknak az anyagoknak és eszközöknek összessége, aminek felhasználásával a becsomagolt termék a legkisebb fajlagos összes költségen tudja kielégíteni annak fogyasztási, piaci és logisztikai igényeit.

Csomagolástechnológia

Egy termék költséghatékony becsomagolásához szükséges specifikus műszaki háttér, a hozzátartozó módszerek összessége.

Csomagolásmarketing

Azoknak a marketingeszközöknek és módszereknek a termékspecifikus összessége, ami a fogyasztói célcsoportnak legjobban megfelelő formai és grafikai megjelenés, valamint felhasználási praktikum vonatkozásában legmagasabb szinten elégíti ki a piaci igényeket.

Csomagolóanyag-ellátás

A termék előállítója és a csomagolóanyagot/eszközt szállító cégek által közösen kialakított speciális logisztikai rendszer, ami optimális költségen biztosítja egy csomagolóüzem teljes csomagolóanyag és eszköz felhasználási igényeit, minőségben, eszközlekötésben és rugalmasságban.

Csomagolástechnikai klaszter

Csomagolóanyagokat előállítók olyan vertikális, nonprofit szerveződésű stratégiai szövetsége, melynek célja a felhasználók teljes körű és igény szerinti legmagasabb minőségű, termékekkel és szolgáltatásokkal történő ellátása. Mindez olyan speciális rendszerben történik, ami sem a gyártóknak, sem a felhasználóknak nem okoz többletköltséget.