Pólusban a budapesti vállalkozások

Pólusban a budapesti vállalkozások

 

Az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Nonprofit Kft. olyan nem profit orientált szervezet, amely a létrehozó tagok által, vevőik jobb, rugalmasabb és teljesebb kiszolgálására, a termelési költség csökkentésére létrehozott stratégiai szövetség. Olyan cégcsoport, amely komplex szolgáltatást nyújt a csomagolás területén.

 

A Klaszter csekély saját tőkeforrással rendelkező szövetség, ereje inkább a lehetőségek felkutatásában illetve azok kiaknázásában rejlik.
A tag cégek speciális csomagolóanyagokra szakosodott gyártó vállalkozások, illetve a gyártást és forgalmazást más módon támogató cégek, illetve intézmények. A Klaszterhez – a közös érdekekkel összhangban – más társaságok, intézmények is kapcsolódhatnak.
A Klaszter Integrátor cége a csoportot, illetve annak tag vállalkozásait szakmailag közösen meghatározott módon és területeken képviseli, valamint a közösen elfogadott belső szakterületeken a kijelölt célok érdekében operatív szinten szervezi. Ezt a tevékenységet, a Klaszter megalakulásakor (2003.11.13.) az Erdősi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. erre létrehozott divíziója látta el, jelenleg ezt a feladatkört 2005.05.18. óta az Omnipack Kht. (majd annak átalakulását követően az OmniPack Nonprofit Kft.) koordinálja.
A Klaszter tagjainak termékei és szolgáltatásai felölelik egy termék piacra helyezésének teljes vertikumát: a csomagolást, a design tervezést, jelöléstechnikát, ragasztószalag gyártást, a piaci marketinget és hatásvizsgálatot, a hajlékony és merev falú csomagolóanyagok kivitelezését, a logisztikát és az informatikai támogatást, a gépészeti rendszerek kialakítását illetve a speciális csomagolóanyagok gyártását, a dobozgyártást és a karton kereskedelmet is.
A Klaszter taglétszáma – a konkurencia kizárását figyelembe véve (a Klaszter azonos szakmai tevékenységet folytató vállalkozások halmaza) – mára már 18 tagra bővült.
A 2007. évben külföldi tulajdonú cégek is csatlakoztak a Klaszterhez.
A Klaszter a 2004. évi Foodapest Kiállításon ismerkedett meg a szerbia-montenegrói JATO Klaszterrel illetve tevékenységével. A két cégcsoport megpróbálta összehangolni tevékenységét, felhasználva a közös célokból fakadó érdekazonosságokat, erősítve ezzel a nemzetköziségben rejlő hajtóerőket.
A két klaszter a 2005. évben közös pályázat adott be az INTERREG IIIA „Magyarország-Románia és Magyarország – Szerbia-Monetengró Határon Átnyúló Együttműködési Program” keretében a „Klaszterek határmenti együttműködése közös marketing, informatikai, technológiai és tudásfejlesztés céljából” címmel. A Szomszédsági Program a határon átnyúló, transznacionális együttműködést kívánta elősegíteni.
A 2006. évben a Klaszter sikeresen elnyerte a GVOP-2005-1.1.3/B kódszámú „Klasztereknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése” című pályázati támogatást.
2008. szeptember 10-én kilenc komoly innovációs- és export-lehetőségekkel rendelkező hazai klaszter vehette át a kiemelt rangot jelentő Akkreditált Innovációs Klaszter címet, köztük az Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter.
2008. május 22-én tartotta alakuló ülését a Magyar Klaszterek és Hálózatok Szövetsége (MKHSZ). A klaszterek és hálózatok újonnan alakult érdekérvényesítő szervezetének elnöke Szentpéteri István (az MGYOSZ alelnöke), társelnöke Halmos László (az Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter elnöke).
A Magyar Klaszterek és Hálózatok Szövetsége a magyar klaszterek és gazdasági hálózatok országos gazdaságfejlesztési érdekérvényesítő szövetsége.

 

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ (1072 Budapest, Rákóczi út 18. , tel: 1-269-6869, fax: 1-268-1800, e-mail: info@bvk.hu, web: www.bvk.hu), mint a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program koordinátora az OmniPack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter mellett várja a programok iránt érdeklődő budapesti vállalkozók, vállalkozások megkeresését.

Forrás: http://www.budapest-polus.hu


Vissza

Vélemény, hozzászólás?